Πολυεφέ Ηλεκτρικής Κιθάρας.
Πολυεφέ Ηλεκτρικού Μπάσου