Ηλεκτρικού μπάσου Χορδές
Κατασκευαστές:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ