Ηλεκτρικά μπάσα,  Ακουστικά μπάσα,  Πακέτα Ηλεκτρικού μπάσου