Κλασσικές κιθάρες, Ηλεκτροκλασσικές κιθάρες, Πακέτα κλασσικής κιθάρας