Πολυεφέ Ηλεκτρικής Κιθάρας Πεταλάκι ZOOM MS-50G

Κατασκευαστής: Zoom
Πολυεφέ Ηλεκτρικής Κιθάρας Πεταλάκι  ZOOM MS-50G
  • Πολυεφέ Ηλεκτρικής Κιθάρας Πεταλάκι  ZOOM MS-50G
  • Πολυεφέ Ηλεκτρικής Κιθάρας Πεταλάκι  ZOOM MS-50G
  • Πολυεφέ Ηλεκτρικής Κιθάρας Πεταλάκι  ZOOM MS-50G
122.00€ 98.00€
ΚΕΡΔΟΣ 20%
Εξαντλημένο

Πολυεφέ Ηλεκτρικής Κιθάρας Πεταλάκι  ZOOM MS-50G Multi Stomp...

Choose from  55 classic effects and famous amps.

With the size and weight of a typical single stompbox, the MS-50G includes a thorough lineup of high-quality effects types. It features 47 stompbox effects and 8 amp models. Along with distortion, reverb, modulation and other classic effects, its amp models simulate some of the most prized pieces of live and studio gear. We have further refined the simple user interface that was revolutionary in our G3 and G5. The LCD shows the current effect in use, while the scrolling function allows you to easily view the flow of your effects chain. With this intuitive, easy-to-use interface, creating amazing sounds is a breeze. The MS-50G allows you to utilize up to six effects simultaneously, as well as arrange them in any combination. This gives you the ability to craft classic sounds, as well as lush, complex tones. Leave the rules you learned behind and enjoy creative freedom with the MS-50G. Add 55 effects to your pedalboard.Cut down the size of your pedalboard by adding in MS-50G to the mix. From a single pedal, you’ll have 55 effects types waiting at your feet to be called-up no matter have often you need them.Tweak your settings with ease.

The MS-50G’s front panel features three parameter knobs, which also function as buttons. These buttons can be used to open various menus, where you can then use the parameter knobs to tweak your effects settings to your liking. Remove and/or rearrange effect units, turn the AUTO-SAVE function ON and OFF, recall patches and more with ease and efficiency.Realistic, high-quality audio design, The cutting-edge ZFX-IV DSP processor can execute sophisticated algorithms using 32-bit floating-point calculations. A sigmoid curve clipper helps create the smoothly clipped waveform characteristics of tubes, providing the most realistic modeling sounds and richest harmonic components to date.Onboard auto-chromatic guitar tuner.

Hold the footswitch down to activate the built-in chromatic tuner in an instant. Even on stage during a performance, all you need to do is move your foot to enable tuning. You can choose between a BYPASS mode that turns all the effects off and a MUTE mode that allows you to tune silently.Stay up-to-date via USB, When connected to your computer and Zoom’s website via USB, you can perform system firmware updates to keep the functions of your MS-50G on the cutting-edge.

Πολυεφέ Ηλεκτρικής Κιθάρας Πεταλάκι  ZOOM MS-50G Multi Stomp...

Choose from  55 classic effects and famous amps.

With the size and weight of a typical single stompbox, the MS-50G includes a thorough lineup of high-quality effects types. It features 47 stompbox effects and 8 amp models. Along with distortion, reverb, modulation and other classic effects, its amp models simulate some of the most prized pieces of live and studio gear. We have further refined the simple user interface that was revolutionary in our G3 and G5. The LCD shows the current effect in use, while the scrolling function allows you to easily view the flow of your effects chain. With this intuitive, easy-to-use interface, creating amazing sounds is a breeze. The MS-50G allows you to utilize up to six effects simultaneously, as well as arrange them in any combination. This gives you the ability to craft classic sounds, as well as lush, complex tones. Leave the rules you learned behind and enjoy creative freedom with the MS-50G. Add 55 effects to your pedalboard.Cut down the size of your pedalboard by adding in MS-50G to the mix. From a single pedal, you’ll have 55 effects types waiting at your feet to be called-up no matter have often you need them.Tweak your settings with ease.

The MS-50G’s front panel features three parameter knobs, which also function as buttons. These buttons can be used to open various menus, where you can then use the parameter knobs to tweak your effects settings to your liking. Remove and/or rearrange effect units, turn the AUTO-SAVE function ON and OFF, recall patches and more with ease and efficiency.Realistic, high-quality audio design, The cutting-edge ZFX-IV DSP processor can execute sophisticated algorithms using 32-bit floating-point calculations. A sigmoid curve clipper helps create the smoothly clipped waveform characteristics of tubes, providing the most realistic modeling sounds and richest harmonic components to date.Onboard auto-chromatic guitar tuner.

Hold the footswitch down to activate the built-in chromatic tuner in an instant. Even on stage during a performance, all you need to do is move your foot to enable tuning. You can choose between a BYPASS mode that turns all the effects off and a MUTE mode that allows you to tune silently.Stay up-to-date via USB, When connected to your computer and Zoom’s website via USB, you can perform system firmware updates to keep the functions of your MS-50G on the cutting-edge.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή αυτού του προϊόντος.